Közgyűlés a FIGAMU XI. kongresszusán

FIGAMU vezetőségválasztás menete

A jelölés:    

 • a társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják
 • a tagokat egyenlő jogok illetik meg
 •  minden FIGAMU tag, aki a választás pillanatában nem töltötte még be 40. életévét, jelölhető vezetőségi tagnak, aki folyó évben a Magyar Gasztroenterológiai Társaság tagja és legalább 1 éve a FIGAMU tagja
 • a jelölés történhet:
 1. emailben a iroda@figamu.hu címre küldött elektronikus levél formájában
 2. a helyszínen (az éves konferencián a szavazás napján reggel 9 óráig)
 • a potenciális jelöltek listája nyilvános
 • a jelöltek listája a választás évében, az éves konferencia második napján 9 órakor lezárásra kerül, további jelölés nem lehetséges
 • a jelölés csak a jelölt elérhetőségeinek megadásával lehetséges
 • a jelölt kérésére neve a listáról törölhető

 

 A jelölés elfogadása:

 • a vezetőség választását is magába foglaló közgyűlés évében, a FIGAMU éves kongresszusán, a jelölt, a kongresszusra történő regisztrációja során, de legkésőbb a közgyűlésen írásban nyilatkozik a jelölés elfogadásáról
 • a jelölés elfogadása esetén a jelölt írásban nyilatkozik arról, hogy semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn a betöltendő funkcióval
 • a jelölt a közgyűlés során szóban, max. 2 perc terjedelemben ismerteti programját, elképzeléseit, amivel a vezetőség munkáját segíteni tervezi és a FIGAMU céljainak megvalósításához hozzájárul
 • helyszíni jelölés esetén a jelölt a közgyűlés során kap 2 perces lehetőséget programja szóbeli ismertetésére

A vezetőségválasztás menete:

 • a társaság vezetőségét a közgyűlés titkos szavazással választja kettő naptári évre
 • a vezetőség 9 rendes tagból áll
 • a korábbi vezetőség minden tagjának mandátuma a következő, sikeres választás pillanatában lejár, a naptári dátumtól függetlenül
 • a korábbi vezetőség tagjai a tagsági korhatár figyelembe vétele mellett korlátlan alkalommal újraválaszthatók
 • a jelölt fizikai jelenléte a választás pillanatában a választhatóságnak nem feltétele
 • a szavazatokat 3 fős, független szavazatszámláló bizottság számlálja össze, amely olyan önkéntesen jelentkező tagokból áll, akik sem az előző vezetőségben nem vettek részt, sem az aktuális választáson nem szerepelnek, mint vezetőségi tagjelöltek. A szavazatszámláló bizottság mandátuma az adott közgyűlés idejére szól
 • a szavazatok összesítéséről jegyzőkönyv készül, mely alapján a szavazás eredményét a közgyűlés végén, annak lezárása előtt, a szavazatszámláló bizottság elnöke teszi közzé
 • ha egy évben kevesebb hivatalos jelölés érkezik, a vezetőség létszáma ennek megfelelően csökkenthető a közgyűlés egyszerű többségi szavazása során
 • a betölthető helyeknél több jelölt esetén, amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, és a vezetőség összetétele a szavazatok száma alapján egyértelműen nem meghatározható, a legkevesebb, egyenlő számú szavazatot kapott jelöltekről a közgyűlés újra szavaz mindaddig, amíg a vezetőség összetétele egyértelműen meghatározhatóvá válik
 • a korábbi vezetőség azon tagjai, akik indulnak az újraválasztásért, elismerve eddigi munkájukat, külön, a szavazó lista elején kerülnek feltüntetésre
 • amennyiben a korábbi vezetőség egyik tagja sem kerülne be a vezetőségbe, a korábbi elnököt és titkárt a vezetőségnek jogában áll kooptálnia a következő választásig konzultációs joggal, de szavazati jog nélkül
 • a választásról készült jegyzőkönyv az aktuális, éves közgyűlésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi
 • a vezetőségi tagság választott funkció, visszavonására csak a közgyűlés jogosult
 • a vezetőségi tag tartós akadályozottsága (pl.: 3 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodás, betegség) esetén szavazati joga felfüggesztésre kerül az akadályozottság idejére
 • amennyiben az akadályozottság több tagot is érint és a vezetőség szavazat képes tagjainak száma 6 alá esik, az elnök, akadályoztatása esetén a titkár, új közgyűlést hív össze a hiányzó tagok pótlására

Az elnök- és a titkárválasztás menete:

 • az elnököt és a titkárt a megválasztott vezetőség választja titkos szavazással a közgyűlést követő első ülésén, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül
 • az elnök mandátumának lejárta előtti lemondása/a funkció betöltésére képtelen állapota esetén a vezetőség a titkár felhívására rendkívüli vezetőségi ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új elnök személyéről fenti szabályozás alapján
 • a titkár mandátumának lejárta előtti lemondása/a funkció betöltésére képtelen állapota esetén a vezetőség az elnök felhívására rendkívüli vezetőségi ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új titkár személyéről fenti szabályozás alapján
 • az elnök és a titkár korlátlan alkalommal újraválaszthatók, amíg be nem töltik 40. életévüket (a választás pillanatában vizsgálva)

Kiegészítő rendelkezések:

 • A társaság tiszteletbeli elnöke a vezetőség konzultációs joggal bíró állandó tagja, de szavazati joggal nem rendelkezik
 • a vezetőség, az elnök és a titkár a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak